Hude Dar bâre Bâygâni Fehrest › RSS ›

Ahammiyyat e virgul

, sâat e 21:35
Fârsi

peBarâ ye neŝândâdan e ahammiyyat e virgul, hame jomle ye “Baxŝeŝ lâzem nist, eëdâm aŝ konid” râ ŝenide im; ammâ in jomle, gozaŝte az masnui-budan aŝ, ahammiyyat e ye virgul râ neŝân mi dehad. Ahammiyyat e virgul dar jomlehâ ye âdi ye ruzâne, ke âhang o derang maënâ ye ânhâ râ degargun mi konad, âŝkârtar ast:

1. Ce film e xub i bud laënati!

2. Ce film e xub i bud, laënati!

Dar (1) laënati be film nesbat dâde ŝode – “Ân laënati ce film e xub i bud!”. Ammâ dar (2) laënati monâdâ’st o, be xod e ŝenavande nesbat dâde mi ŝavad – “Ey laënati, ce film e xub i bud!”.

negâreŝ  neŝânegozâri  

Novindabire

, sâat e 4:3
Fârsi

peMohemmtarin moŝkel i ke hamvâre piŝeru ye dabirehâ ye now e lâtini-bonyâd – hamcon Nowdabire – bude, kârbord e horuf e kolâhdâr yâ neŝândâr, mânand e “â, ŝ, ĵ”, bude ast. Cerâ ke barâ ye darj e in neŝânehâ dar râyâne vo guŝi hamvâre niyâzmand e nasb e barnâme i ezâfi’st. Az in ru, hamvâre rasidan be dabire ye biestesnâ i ke dar estânde ye “ASCII” (yaëni bar pâye ye horuf e engelisi, na biŝtar) be gonjad, ârmân e man bude ast.

Barâ ye in kâr râhkârhâ ye gunâgun i mi tavân dâd, ke har yek bartarihâ vo kâstihâ ye xod râ xâhad dâŝt; ke dar edâme be ânhâ pardâxte mi ŝavad. Ammâ bâyad tavajjoh dâŝt, hadaf, rasidan be biestesnâi’st, conân ke hattâ yek vâĵe râ na tavân eŝtebâh xând/neveŝt.[…]

Hame ye neveŝte »
negâreŝ  

Raveŝmandtar az in?!‎

, sâat e 6:29
Fârsi

peDar Nowdabire har neŝâne maënâ vo kârbord e rowŝan o viĵe i dârad, ke ehtemâl e eŝtebâh dar xândan o neveŝtan râ kamine mi konad.

Neŝânehâ ye noqte, donoqte, virgul, âpâstrof, rizxatt, kaĵxatt, har yek, hamrâh bâ adadhâ, kârbord o maënâ ye xod râ dârad:

Noqte: dar ŝomâregozâri ye baxŝhâ ye ketâb, yâ nosxehâ ye narmafzârhâ:[…]

Hame ye neveŝte »
Nowdabire  negâreŝ  

Tavânhâ ye hezâr

, sâat e 12:40
Fârsi

peBarâ ye goftan/xândan e adadhâ ye bozorg nâcâr im az vâĵehâ i bahre be barim ke riŝe i az adadhâ ye yunâni râ dar xod dârand: miliyon, biliyon/miliyârd, teriliyon, kuadriliyon, kuantiliyon, sekstiliyon, septiliyon,…! [n.k: Piŝvandhâ ye yekâhâ]

Doĵâvâi ye xod e in vâĵegân be kenâr, beyâdsepordan e ertebât e ânhâ bâ adadhâ niz hic âsân nist; conân ke barâ ye nemune kuantiliyon ke az riŝe ye “5” e yunâni’st, na tavân e 5-om e hezâr (1015), ke hâsel-e-zarb e tavân e 5 e hezâr dar hezâr ast; yaëni 1015×1000=1018!

Hame ye neveŝte »
vâĵegozini  

nx/dv be jâ ye AM/PM

, sâat e 19:58
Fârsi

pePiŝ az in, dar ŝivenâme ye Nowdabire, barâ ye nemâyeŝ e sâat dar qâleb e 12-sâate, kârbord e do kutahneveŝt e “pi” yo “pa” piŝnehâd ŝode bud, ke kutâhŝode ye “piŝ az zohr” va “pas az zohr” budand. Dar neveŝte ye tâze am, surathâ ye extesâri, ânhâ râ be “pŝ” o “ps” eslâh kardam:

00:00 = 12:00 pŝ; 02:00 = 02:00 pŝ; 08:00 = 08:00 pŝ;
12:00 = 12:00 ps; 16:00 = 04:00 ps; 22:00 = 10:00 ps.

Ammâ, pas az mâhhâ kârbord e in do, dar neveŝtehâ ye ŝaxsi yo yâddâŝthâ y-am, conin be nazar am mi rasad, ke in vâĵehâ ârmâni nistand; be cand ellat:

Hame ye neveŝte »
Nowdabire  kutahneveŝt  

Piŝtar »