Hude Dar bâre Bâygâni Fehrest › RSS ›

Tarjome ye jomle ye majhul

, sâat e 15:44
Fârsi

peJomle ye majhul dar engelisi kârbordhâ i dârad ke barâbar aŝ dar fârsi lozuman majhul nist:

Noxost, ânce hame ŝenide im, zamân i’st ke fâel ham dar jomle zekr mi ŝavad va kârbord e jomle ye majhul barâ ye taëkid bar ân ast. Mânand e:

‘History is written by the winners.’
Târix râ barandehâ mi nevisand. (be jâ ye: Târix tavassot e barandehâ neveŝte mi ŝavad.)

Dovvom, jomlehâ ye bifâel ast, ke fârsi, gâh i, râhkâr i joz majhul ham dârad. Mânand e:

‘This work can be done today.’
Emruz, in kâr râ mi tavân anjâm dâd. (be jâ ye: Emruz, in kâr mi tavânad anjâm ŝavad.)

neviseŝ  tarjome  

Vâmvâĵehâ: emlâ ye asli, yâ tarânevisi?

, sâat e 15:37
Fârsi

peDar negâreŝ e vâmvâĵehâ ye farangi do ruykard e motafâvet vojud dârad: (1) negâreŝ be emlâ ye asli, (2) tarânevisi be Nowdabire. Az did e man, har yek az in ruykardhâ maënâ vo kârbord i viĵe dârad.

   1. Emlâ ye Asli:

Bâ negâreŝ e vâĵehâ ye farangi be emlâ ye asli, jomle, az nazar e ŝive ye negâreŝ, be do baxŝ e motafâvet baxŝ mi ŝavad; yek i raveŝ e negâreŝ e fârsi, va digari farangi. In hâlat besiyâr hamânand e kodgardâni dar afrâd e dozabâne ast […]

   2. Tarânevisi be Nowdabire:

Dar barâbar, negâreŝ e vâĵe be emlâ vo rasmolxatt e fârsi be ân maënâ’st ke nevisande vojud e vâĵe râ niyâz e zabân e fârsi talaqqi kade va ân râ be onvân e vâmvâĵe pazirofte ast. […]

Hame ye neveŝte »
negâreŝ  vâguyeŝ  

Nemâyeŝ e daqiqe vo sâniye

, sâat e 9:18
Fârsi

peDar negâreŝ e sâat, gofte ŝod, ke “miyân e sâat o daqiqe donoqte (:) gozâte mi ŝavad”; ammâ eŝâre na ŝode, ke barâ ye nemâyeŝ e sâniye ce kâr konim.

Behtain ŝive barâ ye nemâyeŝ e daqiqe vo sâniye kârbord e neŝânehâ ye goftâvard e taki (’) va dotâi (”)’st; be do ellat:

1. In ŝive ye negâreŝ e sâat bâ negâreŝ e zâviye hamâhang ast:

Sâat e 09:12’37”
Madâr e 36°13’0”

2. Dar nemâyeŝ e moddat neŝân mi dehad sâat o daqiqe dârim, yâ daqiqe vo sâniye:

1:20 az ân mânde ast. (Yek sâat o bist daqiqe)
1’20” az ân mânde ast. (Yek daqiqe vo bist sâniye)

negâreŝ  neŝânegozâri  

Nowdabire: Cerâ In Nevisehâ?

, sâat e 16:24
Fârsi

peDar Nowdabire, afzun bar nevisehâ ye lâtini ye pâye (alefbâ ye engelisi), nevisehâ ye kolâhdâr o neŝândâr râ niz be kâr borde im. Ammâ cerâ in nevisehâ?

Cerâ “C” va na “Ĉ” yâ “Č”? […]

Cerâ “X”? […]

Cerâ “Q” vo “Ĝ”? […]

Cer⠓” va na “Ā”? […]

Cerâ “Ŝ, Ĵ” va na “Š, Ž”? […]

Cerâ “Ë”? […]

Hame ye neveŝte »
Nowdabire  

Sefat e esmhâ ye i-pâyân

, sâat e 16:45
Fârsi

peBesiyâr i az vâĵehâ, dar fârsi, be /i/ pâyân mi girand; ce vâĵehâ i ke pasvand e esmsâz e “-i” gerefte and, ce vâĵehâ ye basit yâ vâmgerefte; hamcon ravânŝenâsi, quti, bâtri, Mâlezi.

Moŝkel e in vâĵehâ zamân i padidâr mi ŝavad, ke be xâhim be ânhâ pasvand e sefatsâz e “-i” bi y-afzâim; yaëni: ravânŝenâsi + i, quti + i, bâtri + i, Mâlezi + i. Tâ konun barâ ye hall e in moŝkel râhkârhâ i mowredi erâe ŝode: […]

Bâ in hame, hanuz barâ ye vâĵehâ ye sâde, mânand e bâtri, quti, râhkâr i vâjud na dârad. Az in ru, hamconân be donbâl e râhkâr i farâgir barâ ye in moŝkel am. Dar in zamine, mi tavân râhhâ ye gunâgun i râ biestesnâ piŝ gereft: […]

Hame ye neveŝte »
dasturzabân  

Piŝtar »